ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ



ΟΔΟΣ: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15122
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106121041