ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ



ΟΔΟΣ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 32-34
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15127
ΔΗΜΟΣ: ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108033014