ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ  ΣΤΡΑΤΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 8
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14572
ΔΗΜΟΣ: ΔΡΟΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 694301313 0