ΒΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 67
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 54631
ΔΗΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310240043



Located in: ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ