ΚΑΛΤΣΟΥΛΑ  ΕΛΠΙΔΑ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΣΥΓΓΡΟΥ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15232
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106846156