ΜΕΡΤΖΙΩΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 111
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11521
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106465359



Located in: ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ