ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15235
ΔΗΜΟΣ: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106859944



Located in: ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ