ΒΟΥΖΑ  ΑΣΠΑΣΙΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15122
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106124389