ΚΟΨΙΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: ΣΥΓΓΡΟΥ 328-330
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17673
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109595215