ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΕΛΠΙΔΟΣ 7
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15343
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106080069