ΚΑΤΟΥΝΤΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 142
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17676
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109525282



Located in: ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ