ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15125
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103638536