ΣΠΑΘΑΡΗ  ΝΙΚΟΛ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΑΛΚΥΟΝΗΣ 12
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17561
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109888950



Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ