ΛΙΑΠΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΑΜΕΔΑΙΟΥ ΧΑΝ 26
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11525
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106773293



Located in: ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ