ΟIKONOMOY  NIKH

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 114
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19200
ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105542721