ΒΕΛΜΑΧΟΥ  ΣΟΦΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΚΥΠΡΟΥ 19
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16451
ΔΗΜΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109938127