ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 90
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11528
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107701186