ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 36
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11634
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107244650