ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΞΕΝΙΑΣ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11527
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107775753