ΕΡΓΙΝΟΥΣΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ



ΟΔΟΣ: ΚΥΠΡΟΥ 15
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16451
ΔΗΜΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109957107