ΜΠΑΟΥΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 19
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17561
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109813123



Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ