ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: ΣΟΛΩΝΟΣ 18
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10673
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103619066