ΚΟΡΔΑΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15121
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΥΚΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108068922



Located in: ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ