ΝΤΟΥΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 76
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11523
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106990508