ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: ΣΚΟΥΦΑ1 & ΚΩΝ/ΛΕΩΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 13671
ΔΗΜΟΣ: ΑΧΑΡΝΕΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2117200848