ΚΟΚΚΟΡΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ



ΟΔΟΣ: Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 169
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16561
ΔΗΜΟΣ: ΓΛΥΦΑΔΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109616106