ΓΚΟΥΒΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 125
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11521
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106466600