ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ 20
15121 ΠΕΥΚΗ
2102628639