ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΒΑΒΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΡΑΝΙΚΟΥ 5
15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
2106107288