ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΙ

Η Παθολογοανατομία είναι κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση και σταδιοποίηση νεοπλασματικών και μη νεοπλασματικών νόσων, τη διερεύνηση αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών που τις προκαλούν και τον έλεγχο της σωστής χειρουργικής εξαίρεσης των καλοήθων και των κακοήθων όγκων.